Kastikka

Kastikan sisältö

Kasviatlaksen pohjana on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön ylläpitämä tietokanta, jossa kesäkuun alussa 2022 oli Suomesta runsaat 7,6 miljoonaa havaintoa (niistä 3 milj. tältä vuosituhannelta) ja n. 200 000 havaintoa muualta Pohjoismaista tai Luoteis-Venäjältä. Tietokanta on saanut alkunsa jo 1960-luvun puolivälissä. Se sisältää tietoja luonnontieteellisten museoiden kokoelmanäytteistä, kasvitieteellisestä kirjallisuudesta sekä maastossa tehdyistä muistiinpanoista:

maastomuistiinpanot 6 022 605 (76,5%)
kirjallisuustiedot 773 235 (9,8%)
kokoelmanäytteet 1 070 931 (13,6%)

Luonnontieteellisten museoiden kokoelmanäytteistä Kastikka-tietokannassa on tallenteita eniten seuraavista luonnontieteellisistä kokoelmista (muista kokoelmista yhteensä parituhatta näytettä):

Luonnontieteellinen keskusmuseo (H, KYM ) 466180
Oulun yliopiston kasvimuseo (OULU) 159039
Turun yliopiston kasvmuseo (TUR) 116969
Åbo Akademin kokoelmat (TUR-A) 79078
Jyväskylän yliopiston luontomuseo (JYV) 41452
Kuopion luonnontieteellinen museo (KUO) 21118
Ostrobothnia Australis herbariesamling (VOA) 19024

Kastikka-tietokantaan tallennetut tiedot kopioituvat Suomen Lajitietokeskuksen tietovarastoon ja ovat siten saavutettavissa LAJI.FI-sivuston kautta.

Luvut perustuvat tietokannan sisältöön 7.6.2022.

Kirjallisuutta

Erkamo, V. 1938. Kasviemme levinneisyyskartoista ja niiden laatimisesta. -- Luonnon Ystävä 42: 159–164
Erkamo, V. 1939. Ruutumenetelmästä kasvistollisessa tutkimustyössämme. --Luonnon Ystävä 43: 62–68, 97–107
Kurtto, A. 1977. Kasvistotiedostosta ja kasvien levinneisyyskartoituksesta. -- Luonnon Tutkija 81: 65–74
Kurtto, A. & Lampinen, R. 1999. Atlas of the distribution of vascular plants in Finland -- a digital view of the national floristic database. -- Acta Botanica Fennica 162: 62–74
Lahti, T. 1985. Kasviharrastajan tietotekniikkaa. Osa 3: Kasvistorekisteri. -- Lutukka 1(3): 81-84
Lahti, T. 1988. Kasvistorekisteri uudistuu. -- Lutukka 4(4): 118-120
Lahti, T. 2006. Hatikka, Kastikka ja kasviatlas. -- Lutukka 22(1): 26–29
Lahti, T. & Kurtto, A. 1989. Suomen putkilokasvien nimistörekisteri. -- Lutukka 5(2): 52
Lahti, T. & Lampinen, R. 2022. Kastikan kuusi vuosikymmentä. -- Lutukka 38(2): 98-111
Lampinen, R. 2005. Kasviatlaskartoituksen tilanne ja KASTIKKA-tietokannan kattavuus keväällä 2005. -- Lutukka 21(2): 35–38
Suominen, J. 1965. Maamme kasvistotietojen kokoamisesta ja kartoituksesta. -- Luonnon Tutkija 69: 74-84
Suominen, J. 1967. Suomen kasvistontutkimuksen tarkkuudesta. -- Luonnon Tutkija 71: 73–77
Suominen, J. & Isoviita, M. 1969. Kasvistomme levinneisyystietojen täydentämisestä ja kartastosuunnitelmasta. -- Luonnon Tutkija 73: 81–92