Kastikka

Kastikan sisältö

Kasviatlaksen pohjana on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön ylläpitämä tietokanta, jossa kesäkuun alussa 2021 oli Suomesta runsaat 7,6 miljoonaa havaintoa (niistä 2,8 milj. tältä vuosituhannelta) ja n. 200 000 havaintoa muualta Pohjoismaista tai Luoteis-Venäjältä. Tietokanta on saanut alkunsa jo 1960-luvun puolivälissä. Se sisältää tietoja luonnontieteellisten museoiden kokoelmanäytteistä, kasvitieteellisestä kirjallisuudesta sekä maastossa tehdyistä muistiinpanoista:

maastomuistiinpanot 5 811 999 (76,0%)
kirjallisuustiedot 772 554 (10,1%)
kokoelmanäytteet 1 060 155 (13,8%)

Luonnontieteellisten museoiden kokoelmanäytteistä Kastikka-tietokannassa on tallenteita eniten seuraavista luonnontieteellisistä kokoelmista (muista kokoelmista yhteensä parituhatta näytettä):

Luonnontieteellinen keskusmuseo (H, KYM ) 460647
Oulun yliopiston kasvimuseo (OULU) 159039
Turun yliopiston kasvmuseo (TUR) 115602
Åbo Akademin kokoelmat (TUR-A) 76524
Jyväskylän yliopiston luontomuseo (JYV) 41448
Kuopion luonnontieteellinen museo (KUO) 21128
Ostrobothnia Australis herbariesamling (VOA) 19024

Kastikka-tietokantaan tallennetut tiedot kopioituvat Suomen Lajitietokeskuksen tietovarastoon ja ovat siten saavutettavissa LAJI.FI-sivuston kautta.

Luvut perustuvat tietokannan sisältöön 3.6.2021.

Kirjallisuutta

Lahti, T. 1985. Kasviharrastajan tietotekniikkaa. Osa 3: Kasvistorekisteri. -- Lutukka 1(3): 81-84
Lahti, T. 1988. Kasvistorekisteri uudistuu. -- Lutukka 4(4): 118-120
Lahti, T. 2006. Hatikka, Kastikka ja kasviatlas. -- Lutukka 22(1): 26–29
Lahti, T. & Kurtto, A. 1989. Suomen putkilokasvien nimistörekisteri. -- Lutukka 5(2): 52
Lampinen, R. 2005. Kasviatlaskartoituksen tilanne ja KASTIKKA-tietokannan kattavuus keväällä 2005. -- Lutukka 21(2): 35–38