Kastikka

Kastikan sisältö

Kasviatlaksen pohjana on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön ylläpitämä tietokanta, jossa huhtikuun 2023 alussa oli Suomesta runsaat 7,8 miljoonaa havaintoa (niistä yli 3,1 miljoonaa tältä vuosituhannelta) ja n. 200 000 havaintoa muualta Pohjoismaista, Luoteis-Venäjältä tai Baltian maista. Tietokanta on saanut alkunsa jo 1960-luvun puolivälissä. Se sisältää tietoja luonnontieteellisten museoiden kokoelmanäytteistä, kasvitieteellisestä kirjallisuudesta sekä maastossa tehdyistä muistiinpanoista:

maastomuistiinpanot 6 168 300 (76,9%)
kirjallisuustiedot 773 235 (9,6%)
kokoelmasta poistetut näytteet (H) 1 539 (0,02%)
kokoelmanäytteet 1 070 931 (13,4%)

Luonnontieteellisten museoiden kokoelmanäytteistä Kastikka-tietokannassa on tallenteita eniten seuraavista luonnontieteellisistä kokoelmista (muista kokoelmista yhteensä parituhatta näytettä):

Luonnontieteellinen keskusmuseo (H, KYM ) 470 099
Oulun yliopiston kasvimuseo (OULU) 159 039
Turun yliopiston kasvmuseo (TUR) 116 969
Åbo Akademin kokoelmat (TUR-A) 79 077
Jyväskylän yliopiston luontomuseo (JYV) 41 452
Kuopion luonnontieteellinen museo (KUO) 21 118
Ostrobothnia Australis herbariesamling (VOA) 19 024

Kastikka-tietokantaan tallennetut tiedot kopioituvat Suomen Lajitietokeskuksen tietovarastoon ja ovat siten saavutettavissa LAJI.FI-sivuston kautta.

Luvut perustuvat tietokannan sisältöön 3.4.2023.

Kirjallisuutta

Erkamo, V. 1938. Kasviemme levinneisyyskartoista ja niiden laatimisesta. -- Luonnon Ystävä 42: 159–164
Erkamo, V. 1939. Ruutumenetelmästä kasvistollisessa tutkimustyössämme. --Luonnon Ystävä 43: 62–68, 97–107
Kurtto, A. 1977. Kasvistotiedostosta ja kasvien levinneisyyskartoituksesta. -- Luonnon Tutkija 81: 65–74
Kurtto, A. & Lampinen, R. 1999. Atlas of the distribution of vascular plants in Finland -- a digital view of the national floristic database. -- Acta Botanica Fennica 162: 62–74
Lahti, T. 1985. Kasviharrastajan tietotekniikkaa. Osa 3: Kasvistorekisteri. -- Lutukka 1: 81-84
Lahti, T. 1988. Kasvistorekisteri uudistuu. -- Lutukka 4: 118-120
Lahti, T. 2006. Hatikka, Kastikka ja kasviatlas. -- Lutukka 22: 26–29
Lahti, T. & Kurtto, A. 1989. Suomen putkilokasvien nimistörekisteri. -- Lutukka 5: 52
Lahti, T. & Lampinen, R. 2022. Kastikan kuusi vuosikymmentä. -- Lutukka 38: 98-111
Lampinen, R. 2005. Kasviatlaskartoituksen tilanne ja KASTIKKA-tietokannan kattavuus keväällä 2005. -- Lutukka 21: 35–38
Suominen, J. 1965. Maamme kasvistotietojen kokoamisesta ja kartoituksesta. -- Luonnon Tutkija 69: 74-84
Suominen, J. 1967. Suomen kasvistontutkimuksen tarkkuudesta. -- Luonnon Tutkija 71: 73–77
Suominen, J. & Isoviita, M. 1969. Kasvistomme levinneisyystietojen täydentämisestä ja kartastosuunnitelmasta. -- Luonnon Tutkija 73: 81–92