Yhdistelmäkartta ja yleisyys
Havainnot
Vanhimman ja uusimman havainnon ikä
Kasviatlas ja LAJI.FI havainnot aikajaksoittain