Ruutujen lajisto

Tällä sivulla voit tutkia yhtenäiskoordinaatiston peninkulmaruutujen lajistoa. Kirjoita ruudun koordinaatit muodossa PPP:III (esim. 682:332) allaolevaan laatikkoon.

Ylemmässä taulukossa on lueteltu lajit, joista on vähintään yksi havainto valitulta peninkulmaruudulta. Voit lajitella taulukon rivejä klikkaamalla sarakeotsikoita. Jos uusin havainto lajista on hyvin vanha, on suositeltavaa etsiä ja kirjata lajista uusia havaintoja tietokantaan.

Alemmassa taulukossa on lueteltu ne lajit, joiden atlasaineiston perusteella laskettu yleisyys ruudulla on vähintään 20%, mutta joista ei ole Kastikka-tietokannassa yhtään havaintoa. Havainnot näistä lajeista on suositeltavaa kirjata muistiin ja ilmoittaa Kastikka-tietokantaan.

Tietoa yhtenäiskoordinaatistosta löydät Lajitietokeskuksen sivuilta.

Ei valittua ruutua
Ei valittua ruutua