Tietoja kasviatlaksesta

Taustaa

Kasviatlaksen eli Suomen putkilokasvien levinneisyyskartaston perustana on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön (aiemman kasvimuseon) ylläpitämä Kastikka-kasvistotietokanta. Kasvistotietokannan luominen aloitettiin jo 1960-luvun puolivälissä, ja huhtikuuhun 2023 mennessä siihen on tallennettu yli kahdeksan miljoonaa kasvihavaintoa. Ne ovat peräisin suomalaisten kasvimuseoiden kokoelmanäytteistä, julkaisemattomista maastomuistiinpanoista sekä kasvitieteellisistä ja muista maamme putkilokasvien levinneisyystietoa sisältävistä julkaisuista. Ensimmäinen versio kartastosta julkaistiin levykkeillä jaettuna digitaalisena kopiona vuonna 1993 ja toinen versio vuonna 1995. Vuodesta 2007 lähtien kartat ovat olleet saatavilla selainkäyttöisenä palveluna suoraan Kastikka-tietokannasta. Karttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että ne saattavat olla kattavuudeltaan vajavaisia ja voivat sisältää erilaisia epätarkkuuksia ja virheitä.

Uusi atlassivusto

Versiosta 2019 alkaen kasviatlas on julkaistu uudessa osoitteessa http://kasviatlas.fi. Kasviatlaksen vanhemmat versiot vuosilta 2006-2018 ovat toistaiseksi käytettävissä myös osoitteessa http://luomus.fi/kasviatlas. Julkaistujen, muuttumattomina säilytettävien karttojen lisäksi samassa osoitteessa on mahdollista tarkastella myös reaaliajassa päivittyviä, suoraan Kastikka-tietokannasta luotavia karttoja. Näihin viittaamista ei suositella, koska karttojen sisältö muuttuu jatkuvasti.

Uuden osoitteen lisäksi atlassivuston käyttöliittymä on uudistettu paremmin sopivaksi erikokoisille näyttölaitteille. Atlaskartat on toteutettu SVG-vektorigrafiikalla, joka skaalautuu hyvälaatuisena eri kokoihin. Kaikki nykyaikaiset näyttölaitteet ja selaimet tukevat SVG-grafiikkaa, sen sijaan vanhemmissa selainversioissa SVG-tuki saattaa olla puutteellinen.

Myös karttavisualisointeihin on tehty muutoksia. Kokonaan uusia ovat peninkulmaruutujen havaintomäärän ja vanhimman havaintovuoden näyttävät kartat. Yleisyysarvojen laskenta on tehty uudella menetelmällä, minkä vuoksi vanhat ja uudet atlaskartat eivät ole suoraan keskenään vertailukelpoisia.

Atlaskarttojen käyttö muilla sivustoilla

Kasviatlaksen karttoja ja tekstejä voi tietolähteen mainiten käyttää ja julkaista Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti muilla sivustoilla ja painotuotteissa. Seuraavassa on ohjeita karttojen käytöstä web-sivustoilla.

Kasviatlaksen yksittäisten SVG-levinneisyyskarttojen URL-osoitteet ovat muotoa:

https://kasviatlas.fi/api/getmap/?type=2&year=2022&taxon=MX.37721

Type-parametri määrittelee näytettävän kartan tyypin:
1 = Yleisyyskartta väriasteikkona
2 = Atlaskartta (yleisyyskartta väriasteikkona ja havaintoruudut avoympyröinä)
3 = Havaintoruudut mustina pisteinä
4 = Havaintojen määrä ruuduittain pisteinä väriasteikolla
5 = Vanhimman havainnon vuosi ruuduittain pisteinä väriasteikolla
6 = Uusimman havainnon vuosi ruuduittain pisteinä väriasteikolla

Year-parametrissa on atlaksen julkaisuvuosi välillä 2006-2022.

Type- ja year-parametrin voi jättää myös pois, jolloin näytetään taksonin uusin julkaistu atlaskartta:

https://kasviatlas.fi/api/getmap/?taxon=MX.37721

Taxon-parametrissa annetaan taksonin Lajitietokeskuksen luettelon mukainen MX-tunniste.

Jos haluat poistaa näytettävältä kartalta komponentteja, URL-osoitteeseen voi lisätä myös seuraavat parametrit:
name-parametri määrittelee, näytetäänkö taksonin nimi kartan vasemmassa ylälaidassa
territory-parametri määrittelee, näytetäänkö eliömaakutien rajat kartalla
grid-parametri määrittelee, näytetäänkö yhtenäiskoordinaatiston ruudukko sadan kilometrin välein
legend-parametri määrittelee, näytetäänkö väriasteikon selitteet

Näiden parametrien oletusarvo on 1. Asettamalla parametrin arvoksi 0, se jätetään näyttämättä kartalla.

Karttaelementtien tyyliasetuksia voi määritellä seuraavilla parametreilla:
style_border määrittelee valtakunnanrajan tyylin (oletus fill:none;stroke:lightgray)
style_territory määrittelee eliömaakuntien rajojen tyylin (oletus stroke:lightgray)
style_grid määrittelee yhtenäiskoordinaattiruudukon tyylin (oletus stroke:gray)

Taksonin yleisyyttä kuvaavan väriasteikon voi muuttaa halutuksi antamalla URL-osoitteessa palette-parametrin, jonka arvona on pilkulla eroteltuina kymmenen värit määrittävää heksadesimaaliarvoa järjestyksessä pienimmästä suurimpaan yleisyysarvoon. Oletusväriasteikko määritellään seuraavalla tavalla:

palette=ffffff,c0ffff,80ffb3,80ff40,d9ff00,ffff00,ffc000,ff8000,ff0000,c00000

Näiden yksittäiseen karttaan vaikuttavien asetusten lisäksi uudessa versiossa on käytettävissä URL-osoite muotoa:

https://kasviatlas.fi/kartat/?year=2022&taxon=MX.37719

Se näyttää kaikki kuusi erilaista taksonin karttaa samalla sivulla.
Myös tällä sivulla year-parametrin voi jättää pois, jolloin näytetään uusimman julkaistun atlaksen kartat:

https://kasviatlas.fi/kartat/?taxon=MX.37719

Jos haluat upottaa SVG-kartan omille sivuillesi, suosittelemme käyttämään tyypin 2 yhdistelmäkarttaa. Tähän karttaan voit halutessasi liittää linkin, joka ohjaa kasviatlas.fi-sivuston osoitteeseen, jossa näytetään taksonin kaikki kuusi karttaa ylläkuvatun URL-osoitteen mukaisesti.

Viittaaminen ja oikeudet

Kasvistotietokannasta on luotu julkaisu- ja viittauskäyttöön soveltuvat vuosiversiot levinneisyyskartoista ottamalla kopio Kastikka-tietokannan sisällöstä 10.6.2007, 7.6.2008, 13.5.2009, 7.5.2010, 19.5.2011, 20.5.2012, 7.5.2013, 23.4.2014, 3.5.2015, 2.5.2016, 12.6.2017, 5.6.2018, 12.6.2019, 10.5.2020, 15.5.2021, 1.5.2022 ja 2.4.2023. Suosittelemme viittaamaan julkaisuihin seuraavalla tavalla:

Lampinen, R. & Lahti, T. 2023: Kasviatlas 2022. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2022: Kasviatlas 2021. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2021: Kasviatlas 2020. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2020: Kasviatlas 2019. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2019: Kasviatlas 2018. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2018: Kasviatlas 2017. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2017: Kasviatlas 2016. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2016: Kasviatlas 2015. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2015: Kasviatlas 2014. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2014: Kasviatlas 2013. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2013: Kasviatlas 2012. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2012: Kasviatlas 2011. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2011: Kasviatlas 2010. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2010: Kasviatlas 2009. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2009: Kasviatlas 2008. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2008: Kasviatlas 2007. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Lampinen, R. & Lahti, T. 2007: Kasviatlas 2006. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa https://kasviatlas.fi.

Kasviatlaksen karttoja ja tekstejä voi käyttää ja julkaista Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti. Tekijä on tällöin ilmoitettava yllämainitussa muodossa.

Tekijät

Raino Lampinen

Kasvitieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
e-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

(tietokannan ylläpito, karttojen sisältö)

Tapani Lahti

Kasvitieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
e-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

(yleisyyslaskenta ja muu ohjelmointi)

Kirjallisuutta

Hämet-Ahti, L. & Suominen, J. 1986. Suomen kasviston alkuperäiset ja tulokkaat. -- Lutukka 2(2): 38-40
Kurtto, A. 1985. Mukaan kasviatlakseen. -- Lutukka 1(2): 30
Kurtto, A. 1986. Kasviatlas alkoi. -- Lutukka 2(2): 56-59
Kurtto, A. 1990. Kasviatlasavustajille. -- Lutukka 6(2): 63
Kurtto, A. 1991. Kasvistotutkimuksen tiimoilta. -- Lutukka 7(3): 66
Kurtto, A. 1993. Floristinen tieto kokoon. -- Lutukka 9(3): 74
Kurtto, A. & Lahti, T. 1985. Suomen kasviatlasprojekti alkaa kesällä 1985. -- Lutukka 1(1): 4-5
Kurtto, A. & Lahti, T. 1987. Kasviatlas etenee. -- Lutukka 3(2): 59-61
Kurtto, A. & Lahti, T. 1988. Atlaskartoittajille. -- Lutukka 4(1): 31
Kurtto, A. & Lahti, T. 1989. Kasviatlas kaipaa viimeistelyä. -- Lutukka 5(1): 29-31
Kurtto, A. & Lahti, T. 1989. Atlaskartoittajille. -- Lutukka 5(3): 80
Kurtto, A. & Lahti, T. 1989. Kasviatlakselle lisäkesä. -- Lutukka 5(4): 102
Kurtto, A. & Lahti, T. 1990. Kasviatlakseen osallistuville. -- Lutukka 6(4): 115
Kurtto, A. & Lahti, T. 1991. Kasviatlaksesta. -- Lutukka 7(1): 18
Kurtto, A. & Lahti, T. 1992. Vähän kasviatlaksesta ja kenttäkorteista. -- Lutukka 8(2): 67
Lahti, T. 2006. Hatikka, Kastikka ja kasviatlas. -- Lutukka 22(1): 26–29
Lahti, T. 2008. Havainnot ovat harrastuksen ja tutkimuksen perusta. -- Lutukka 24(1): 27–31
Lahti, T. 2008. Havaintokohteen nimeämisen ongelmia. -- Lutukka 24(3): 91–95
Lahti, T. 2009. Havainnot kartalle. -- Lutukka 25(2): 57–61
Lahti, T. 2022. Muutoksen mittareista. -- Lutukka 38(2): 112-113
Lahti, T. & Kurtto, A. 1988. Kasviatlas - lopun alkua. -- Lutukka 4(2): 61-63
Lahti, T. & Kurtto, A. 1990. Kasviatlas siirtyy jatkoajalle. -- Lutukka 6(1): 27-30
Lahti, T. & Kurtto, A. 1991. Kasviatlas, pohjaton tiedontarvitsija. -- Lutukka 7(2): 58-63
Lahti, T. & Kurtto, A. 1993. Suomen putkilokasvien seurantajärjestelmä - perustaa ja ehdotuksia. -- Lutukka 9(2): 67-71
Lahti, T. & Lampinen, R. 1998. Neljästoista kesä: kasviatlas vuonna 1998. -- Lutukka 14(1): 3–11
Lahti, T., & Lampinen, R. (2021). Change in the occurrence of common vascular plants in Finland between 1960–2000 and 2001–2019. -- Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica 97: 89-102
Lahti, T. & Lampinen, R. 2022. Kasviatlas kaipaa tekijöitä. -- Lutukka 38(1): 30-37
Lahti, T. & Lampinen, R. 2022. Kasviatlaksen kolmas ulottuvuus. -- Lutukka 38(1): 38-46
Lahti, T. & Lampinen, R. 2022. Muutosta Kasviatlaksen kartoilla. -- Lutukka 38(1): 47-55
Lahti, T. & Lampinen, R. 2022. Kastikan kuusi vuosikymmentä. -- Lutukka 38(2): 98-111
Lampinen, R. 2005. Kasviatlaskartoituksen tilanne ja KASTIKKA-tietokannan kattavuus keväällä 2005. -- Lutukka 21(2): 35–38
Lampinen, R. 2009. Kasviatlas 2008 julkaistiin Kukanpäivänä. -- Lutukka 25(2): 63
Lampinen, R. & Lahti, T. 1999. Kasviatlaksen 15. kuuma kesä. -- Lutukka 15(2): 43–48
Lampinen, R. & Lahti, T. 2007. Uusi kasviatlas on valmis. -- Lutukka 23(2): 58–62
Suominen, J. 1991. Kasvin ja kasvillisuuden alkuperäisyys on joskus tulkinnanvaraista. -- Lutukka 7(1): 25-30
Suominen, J. & Hämet-Ahti, L. 1987. Väheneekö putkilokasvilajiemme määrä etelästä pohjoiseen? -- Lutukka 3(1): 17-20
Suominen, J. & Hämet-Ahti, L. 1993. Kasvistomme muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja -- Norrlinia 4: 1-90